Aktualności

Statystyki nieodpłatnych porad prawnych w punkcie nr w Szczecinie – lipiec 2016 r.

Statystyki udzielania porad prawnych w punkcie nr 6, prowadzonym przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS w lipcu 2016 r.

Łączna ilość udzielonych porad – 44

Formy udokumentowania:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia  –  2
 • Karta Dużej Rodziny –  5
 • Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. –  2
 • Dokument – 35

Dziedzina prawa z jakiej pomoc prawna została udzielona:

 • prawo rodzinne – 5
 • rozwód/ separacja/ podział majątku – 3
 • alimenty – 3
 • prawo pracy – 2
 • działalność gospodarcza – 3
 • prawo cywilne – 11
 • prawo rzeczowe – 7
 • prawo spadkowe – 4
 • ubezpieczenia społeczne – 6
 • prawo administracyjne – 9
 • prawo karne – 2
 • prawo podatkowe – 2
 • inne – 1

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej – 44
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego – 31
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma – 9

porady-prawne-szczecin

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”
jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości