Aktualności

Statystyka udzielonych porad prawnych w lipcu 2016 r. w ramach zadania „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim”

W lipcu br. w dalszym ciągu funkcjonował punkt nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Polickiego, prowadzonych przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Punkt świadczący nieodpłatne porady prawne znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 14.00-18.00, wtorek i piątek 9.00-13.00 Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z nieodpłatnych porad.

Statystyki udzielonych porad w miesiącu lipcu:

Łącznie porad: 40
Forma udokumentowania:
1) Dokument – 28
2) Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4- 4
3) Karta Dużej Rodziny- 7
4) oryginał lub odpis decyzji- 1
Forma udzielonej pomocy:
1) Poinformowanie osoby uprawnionej- 18
2) Wskazanie sposobu rozwiązania problemu- 24
3) Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma- 6
4) Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów- 6

Dziedzina prawa:
1) Rzeczowe- 3
2) Cywilne- 12
3) Ubezpieczenia społeczne- 1
4) Rozwód- 4
5) Karne- 2
6) Administracyjne- 1
7) rodzinne- 3
8) Spadkowe- 6
9) Alimenty- 4
10) inne- 4

Zadanie publiczne „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim” jest zadaniem zleconym przez
Powiat Policki 
oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości