Aktualności

Statystyka udzielonych porad prawnych w czerwcu 2016 r. w ramach zadania „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim”

W czerwcu  w dalszym ciągu funkcjonował punkt nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Polickiego, prowadzonych przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Punkt świadczący niodpłatne porady prawne znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzianch: poniedziałek, środa i czwartek 14.00-18.00, wtorek i piątek 9.00-13.00 Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z niodpłatnych porad.

Statystyki udziolenych porad w miesiącu czerwcu:

Łącznie porad: 34
Forma udokumentowania:
1) Dokument – 31
2) Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4- 1
3) Karta Dużej Rodziny- 2

Forma udzielonej pomocy:
1) Poinformowanie osoby uprawnionej- 13
2) Wskazanie sposobu rozwiązania problemu- 14
3) Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma- 5
4) Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów- 2

Dziedzina prawa:
1) Rzeczowe- 4
2) Cywilne- 10
3) Ubezpieczenia społeczne- 9
4) Rozwód- 1
5) Karne- 2
6) Administracyjne- 1
7) Pracy- 1
8) Spadkowe- 3
9) Inne- 3

 

Zadanie publiczne „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim” jest zadaniem zleconym przez
Powiat Policki 
oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości