Aktualności

MISTRZOSTWA SZCZECINA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BRYDŻU – ZAPRASZAMY!

18 czerwca 2016 r. o godz. 11. w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Szczecinie odbędą się Mistrzostwa Szczecina Osób Niepełnosprawnych w Brydżu.

Cel zawodów:
– Wyłonienie Mistrzów Szczecina Osób Niepełnosprawnych w Brydżu Sportowym
– Popularyzacja gry w brydża w środowisku osób niepełnosprawnych

Uczestnictw
Prawo udziału w mistrzostwach mają osoby z niepełnosprawnością (bez względu na wiek, stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia zameldowane w Szczecinie. Uczestnicy powinni posiadać i przedstawić do wglądu ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i adresem zamieszkania.

Zasady finansowania
Udział w turnieju jest bezpłatny. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw  pokrywa organizator ze środków pochodzących z projektu współfinansowanego z budżetu Miasta Szczecin.

Zgłoszenia
Imienne zgłoszenia par przyjmowane są do dnia rozgrywania Turnieju – 18.06. do godz. 10.30 2016 r. do godz. 10.30 –  adres: ul. Wielkopolska 32, 70-450 Szczecin

Zapisy i więcej informacji:
– biuro: 91829 99 44:
– koordynator –  Piotr Niciejewski: 668 416 419
– e-mail: twkszczecin@gmail.com

plakat_2016 mistrzostwa w brydza