Aktualności

Statystyka udzielonych porad prawnych w maju 2016 r. w ramach zadania „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim”

W maju br. w dalszym ciągu funkcjonował punkt nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Polickiego, prowadzonych przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Punkt świadczący nieodpłatne porady prawne znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 14.00-18.00, wtorek i piątek 9.00-13.00 Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z nieodpłatnych porad.

Statystyki udzielonych porad w miesiącu maju:

Ogólna liczba porad: 14

Forma udokumentowania:
1. decyzja 2
2. Karta Dużej Rodziny 3
3. dokument 8
4. oświadczenie 1

Dziedzina prawa:
1. alimenty 3
2. prawo cywilne 3
3. prawo spadkowe 2
4. rozwód, separacja, podział majątku 3
5. prawo rodzinne 2
6. prawo pracy 1
7. prawo rzeczowe 2

Forma udzielonej pomocy:
1. poinformowanie 8
2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu 5 3. pomoc w sporządzeniu pisma 2 4. sporządzenie pisma o zwolnienie 1

 

Zapraszamy osoby uprawnione do korzystania z porad!

Zadanie publiczne „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim” jest zadaniem zleconym przez
Powiat Policki 
oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości