Aktualności

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych IV kadencji – mamy swojego przedstawiciela

Z przyjemnoscią informujemy Państwa, iż przedstawiciel Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS Pani Małgorzata Korzeniec została powołany decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na członka Wojewódzkiej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych IV kadencji.

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 62, poz. 560 ).
Zakres działania Wojewódzkiej Rady:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2. Opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Ocena realizacji programów.

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Gratulujemy Pani Małgosi i życzymy energii w dążeniu do wyznaczonych celów i wytrwałości w wykonywaniu zadań.

W imieniu Zarządu ZaFOS
Iwona Żukiert
Prezes Zarządu