Aktualności

Nasi reprezentanci w Szczecińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – kadencja 2015 – 2018

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych składam Panu Zygmuntowi Pyszkowskiemu – Prezesowi  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, oraz Panu Kamilowi Pawlaczykowi – Prezesowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „EDUCARE”, najserdeczniejsze gratulacje, w związku z uzyskaniem powołania do Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2018. Niech nigdy nie zabraknie Panom energii w dążeniu do wyznaczonych celów i wytrwałości w wykonywaniu zadań, a osiągnięte sukcesy niech będą miarą ciągle rozwijającego się III sektora przy współpracy z lokalnym samorządem.

Iwona Żukiert
Prezes Zarządu ZaFOS