Aktualności

Damy Rady! – nowy projekt ZaFOS

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS rozpoczęło realizację projektu Damy Rady!, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany będzie na terenie wojewóztwa zachodniopomorskiego  w okresie od 01.09.2015 do 31.10.2015 r. Adresowany jest on do osób w wieku powyżej 60 roku życia,  zamieszkujących nasze województwo.

Głównym celem projektu jest wzrost partycypacji wśród 60 osób powyżej 60 roku życia w realizacji lokalnych polityk publicznych oraz ich wsparcie w budowaniu reprezentacji swoich lokalnych środowisk poprzez ich bezpośrednie i pełniejsze wykorzystywanie potencjału społecznego osób starszych w procesach kształtowania decyzji politycznych na lokalnych szczeblach władzy.

W ramach projektu odbęda się po 2 zjazdy szkoleniowe dla 2 grup (każda 15 osób). 

Gwarantujemy nieodpłatnie:

  • zakwaterowanie
  • wyżywienie
  • materiały edukacyjne
  • zwrot kosztów dojazdu do kwoty 30,00 zł/zjazd

Jeśli jesteś osobom spełniającą powyższe wymagania i interesuje Cię tematyka powoływania i funkcjonowania Rad Seniorów – zgłoś się do udziału w projekcie i weź udział w szkoleniach! Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa, wypełnij formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) i prześlij do nas na jeden ze wskazany poniżej adresów:

  • e -mailem na adres: kontakt@zafos.pl
  • listownie na adres Projektodawcy: Al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin
  • lub osobiście – w biurze projektu: Al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin