Aktualności

Wybory do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych,
do 29 grudnia br., możecie Państwo oddawać głosy na przedstawicieli NGO do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS rekomenduje:

  • Z OBSZARU  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH O CHARAKTERZE FEDERACYJNYM
    Panią Iwonę Żukiert
    – prezesa Zarządu ZaFOS – wraz z panem Grzegorzem Reszką, kandydatem na zastępcę.
  • Z OBSZARU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ PROMOWANIA WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, RÓWNOŚCI SZANS PŁCI, RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI
    Panią Annę Kolme
    r – przewodniczącą Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie – wraz z panem Rafałem Jenne, kandydatem  na zastępcę.

Mając na uwadze powyższe, bardzo prosimy Państwa o oddanie głosu na reprezentujących nasze środowisko: panią Iwonę Żukiert oraz panią Annę Kolmer. Zwracamy się do Państwa także z prośbą o zachęcenie innych organizacji ze środowisk lokalnych do oddania głosu na rekomendowane przez nas osoby.

Poprzez uczestnictwo naszych przedstawicieli w pracach Komitetu Monitorującego, będziemy mogli bezpośrednio wpływać na wydatkowanie  w naszym województwie środków unijnych i wspieranie sektora pozarządowego w tym zakresie.

Głosowanie trwa od 15 do 29 grudnia 2014 r. Odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie Karty do głosowania na adresy mailowe: kfalinski@wzp.pl oraz mkuncewicz@wzp.pl

Organizacja pozarządowa może oddać tylko jeden głos na kandydata z każdej z czterech odrębnych list dla każdego z typów miejsc. W załączeniu lista kandydatów na członków Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020, ogłoszenie oraz karta do głosowania.