Aktualności

Debata „Budżet obywatelski – aktywność obywatelska w rozwoju Miasta i Gminy Dębno”

27 sierpnia br. odbyła się w Dębnie debata „Budżet obywatelski – aktywność obywatelska w rozwoju Miasta i Gminy Dębno” w ramach projektu Budżet obywatelski w Gminie Dębno. W debacie uczestniczyli mieszkańcy gminy Dębno, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu, który reprezentowali burmistrz oraz członkowie Rady Miasta i Gminy Dębno. Debatę prowadził dr. Zbigniew Zychowicz, a założenia projektu omówiła Iwona Żukiert – Prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS . Organizacja ta jest realizatorem projektu.

 

W czasie debaty burmistrz omówił celowość wprowadzenia budżetu obywatelskiego, który jego zdaniem będzie bardzo korzystny dla środowiska lokalnego i wpłynie na wzrost współodpowiedzialności mieszkańców za ponoszone wydatki. Zebrani zapoznali się też z historią wprowadzania budżetów obywatelskich i dobrymi praktykami w tym zakresie, w wielu miastach w Polsce.

Mieszkańcy dopytywali i wypowiadali się na temat potrzeb, procedur, zawartości treściowej wniosków, budżetu. Wiele uwagi poświęcono formie i przebiegowi wyboru projektów. Moderator zwrócił uwagę, że ww. przedsięwzięcia będą omawiane w tarcie spotkań, szkoleń itp.

Na uwagę zasługuje fakt, że wielokrotnie podkreślano iż działania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego musza służyć wszystkim mieszkańcom.

{phocagallery view=category|categoryid=49|limitstart=0|limitcount=0}