Aktualności

WARSZTATY KOMPUTEROWE dla osób starszych/niepełnosprawnych

Zapraszamy osoby starsze bądź niepełnosprawne na warsztaty komputerowe organizowane przez Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. 

Warsztaty komputerowe są bezpłatne, kierowane do osób niepełnosprawnych (bez względu na wiek, rodzaj schorzenia i stopień niepełnosprawności) oraz starszych.
Warsztaty rozpoczną się we wrześniu i będą odbywały się dwa razy w tygodniu (środy i piątki) po dwie godziny przez trzy miesiace (wrzesień, październik, listopad).
Zajęcia będą odbywały się w małych (pięcioosobowych grupach). Przewidziany jest drobny poczęstunek (kawa, herbata, zimne napoje i ciastka). Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zajęcia będą się obywały w lokalu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, przy ul Wielkopolskiej 32 w Szczecinie.