Aktualności

Kandydaci rekomendowani do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przez ZaFOS

Zarząd ZaFOS rekomenduje na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016 niniejszych kandydatów:

Ewę Gizę – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej, jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończyłam w 1983 roku.  W 2014 ukończyła Podyplomowe Studia „Zarządzanie w Służbie Zdrowia„ Stargardzka Szkoła Wyższa „Stargardinum”. Od 1998 do chwili obecnej Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, od 2007 roku do chwili obecnej Ordynator Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych szpitala MSW w Złocieńcu, od 2007 roku do chwili obecnej Ordynator oddziału Psychosomatycznego Prewencji ZUS. Od 2000 roku do chwili obecnej Prezes Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, które jest Organizacją Pożytku Publicznego. W oparciu o działania Stowarzyszenia i współpracy z samorządem, instytucjami aktywnie rozwijana jest w powiecie kołobrzeskim psychiatria środowiskowa, Centrum Zdrowia Psychicznego,  nasze działania przedstawiane są jako dobra praktyka współpracy z samorządem, opisany w książce Rzecznika Praw Obywatelskich 2013 r.

Za uznanie działań w obszarze spraw społecznych została odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego srebrnym krzyżem zasługi. W latach 2005-2007 Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego  ds. Narkomanii, HIV i AIDS. W latach 1998-2010 radna Rady Powiatu w Kołobrzegu. Od 2012 członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia. Od 2012 członek Regionalnego Zespołu  ds. wdrażania  NPOZP- Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego- przy Urzędzie Marszałkowskim, którego jest wielka zwolenniczką w uchwalaniu przez Parlament RO  i we wdrażaniu od 2011 roku. Jest organizatorką wielu przedsięwzięć, konferencji, wykładowcą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychiatrii Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Towarzystwa zapobiegania Narkomanii. Od 2014 została powołana przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii Zarząd Krajowy Psychiatrii Środowiskowej na Przewodniczącą Zachodniopomorskiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej. Od 2014 członek zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS.

 

Jerzego Kwiatosińskiego – od 1994 r. rozpoczął społeczną działalność w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem – Oddział w Szczecinie, gdzie wykorzystując swoje plastyczne i prawnicze wykształcenie pełnił funkcję skarbnika pisząc wnioski o dotacje na pomoc osobom niepełnosprawnym (aktywizacja, integracja, problemy życiowe itp.) udzielał bezpłatnej pomocy prawnej, a także wspierał organizacje realizujące program „Rehabilitacja przez twórczość”. Wszystkie te działania aktywnie realizuje do dnia dzisiejszego, rozszerzając ich zakres terytorialny o utworzenie kół terenowych TWK w Chociwlu, Goleniowie, Ińsku, Łobzie, Przybiernowie, Barlinku i Stargardzie Szczecińskim. Od 2004 r. jest członkiem Zarządu Głównego TWK. Za tą działalność odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2001 r. reprezentując TWk był współzałożycielem Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, działając aktywnie w Zarządzie i uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach, poszerzających  jego wiedzę i umiejętność organizacyjne, jak np: Polsko-Niemiecki projekt SENIOR TASK FORCE (certyfikat doradcy merytorycznego), uczestnik grupy ekspertów – seniorów w projekcie „Srebrna Reprezentacja NGO”, Certyfikat Szkoły Liderów Konsultacji Społecznych i wielu innych szkoleń i debat.

W 2012 r. był współzałożycielem Fundacji „Promocja Zdrowie” i jest członkiem Zarządu.W latach 2010-2014 był aktywnym członkiem Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta Szczecin. Pomimo starszego wieku jest bardzo aktywny we współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi i bez ograniczeń poświęca swój czas i doświadczenia pracy społecznej

 

W związku z powyższym, prosimy nasze organizacje członkowskie o oddanie głosu na jedną z wyżej wymienionych osób. Więcej szczegółów o procedurze głosowania na stronie www. Urzędu Marszałkowskiego : 

http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/zachodniopomorska_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.htm