Zrealizowane projekty

BLACK OR WHITE

Udział w  europejskim projekcie BLACK OR WHITE. Brały w nim udział cztery organizacje partnerskie od lat działające na rzecz poprawy polityki socjalnej – „Nostos’ Organization for Social Integration z Grecji, „Youth and European Social Work Forum” z Niemiec, „Association of Nonprofit Human Services of Hangary”  z Węgier i „Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych” z Polski.

Projekt miał na celu opracowanie wspólnych założeń ekonomii społecznej, wymianę doświadczeń na temat specyfiki i zasięgu „czarnego rynku”, oraz wypracowanie optymalnych dróg prowadzących do zniwelowania rozmiaru, a w przyszłości pełnej likwidacji „czarnego rynku”. Z Polski uczestniczyły 4 organizacje zajmujące się działaniami w ramach ekonomii społecznej , m .in. ZaFOS.  Wspólne postulaty i rozwiązania opracowano podczas czterech zaplanowanych na 2010 rok seminariów. Każde z nich odbyło się w innej stolicy państ zaanagżowanych w realizację projektu. Działania w ramach projektu wspomagane były przez program Europa dla Obywateli. ZaFOS był organizatorem międzynarodowego seminarium „BLACK OR WHITE” – „Ekonomia społeczna, a problem nielegalnej pracy w Unii Europejskiej”, która odbyła się
w dniach 17-19 czerwca 2010 r. 
w Świnoujściu.

A) Udział członka Zarządu w spotkaniu strategicznym polsko- niemieckim w Krakowie w dniach 01-02 .10.2010r.

B) Uczestnictwo członków Zarządu w konferencji „Współczesne wyzwania pomocy społecznej – standardy usług i modele instytucji” we Wrocławiu w dniach 13- 15 pażdzienika.

C) Udział członka Wiceprezes Zarządu w X Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej – 17 pażdziernika w Warszawie.