21 lutego, 2014

BLACK OR WHITE

Udział w  europejskim projekcie BLACK OR WHITE. Brały w nim udział cztery organizacje partnerskie od lat działające na rzecz poprawy polityki socjalnej...
czytaj więcej