Aktualności

Opinia Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w sprawie projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszychna lata 2012-2013

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych docenia fakt podjęcia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wysiłku stworzenia projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Na szczególne podkreślenie zasługuje ogromny wkład pracy powołanego w dniu 21 maja 2012 r. Zespołu ds. polityki na rzecz osób starszych, który w ramach konsultacji pomiędzy poszczególnymi Departamentami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przygotował projekt Programu. Poddanie go procesowi konsultacji społecznych jest w naszej opinii tym ważniejsze, że jest to zasadniczo pierwsza w Polsce próba systemowego ujęcia założeń nowoczesnej polityki senioralnej. Zgadzając się z zasadnością poruszanych w ramach Programu kwestii, dostrzegamy jednak szereg obszarów, które w naszej ocenie stanowić mogą o jego niespójności.

Dalsza część dokumentu dostępna w załączniku