Aktualności

Pilotażowego wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej

W wyniku złożonych ofert  do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Zadanie 2 – „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, ZaFOS jako Partner Liderów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, zakwalifikował się do pilotażowego wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym. Jego liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, zaś partnerzy to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej. Na stronie projektu www.standardypomocy.pl znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat charakteru wszystkich przewidzianych w projekcie działań.