Aktualności

Działania na rzecz utworzenia Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo!

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” w Szczecinie, zrzeszające ponad 30 organizacji członkowskich, rozpoczęło działania na rzecz utworzenia Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – zgodnie z Rodziałem VI Art. 41 a,b,c,d Ustawy z dn. 23 kwietnia 2003 r.

O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Nasza inicjatywa związana jest z coraz większym znaczeniem i udziałem organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Na podstawie wieloletnich doświadczeń ZaFOS można stwierdzić, iż poszczególne organizacje pozarządowe działające samodzielnie bez wsparcia, bez możliwości przedstawiania swoich wniosków, opinii, problemów, mają ograniczony zasięg działania, stąd pomysł utworzenia Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Jej powołanie należy do kompetencji Marszałka Województwa. Podstawowym warunkiem utworzenia wymienionej Rady jest poparcie naszego wniosku przez minimum 50 organizacji pozarządowych działających w Zachodniopomorskiem.

W związku z powyższym prosimy o wsparcie naszej inicjatywy i wyrażenie zgody na wpisanie Państwa Organizacji jako sygnatariusza popierającego utworzenie Rady.

Pismo zwrotne należy przesłać na adres: kontakt@zafos.pl  do 24 sierpnia 2011 r.

Wierzymy, że przyszłe, wspólne działania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zwiększą szansę organizacji pozarządowych na lepszą i skuteczniejszą realizację swoich zadań statutowych.