Aktualności

Jublieusz 10-lecia ZaFOS

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS istnieje już 10 lat. Zrzesza 30 organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami socjalnymi na zasadach non-profit.

Z okaji jubileuszu Zarząd ZaFOS dziękuje za współpracę Wszystkim Współpracownikom i Organizacjom zrzeszonym w ZaFOS oraz Jednostkom Samorządu Terytorialnego, życzyąc jednocześnie sukcesów w realizacji zadań statutowych i wszelkiej pomyślności.

Iwona Żukiert

Prezez ZaFOS