Aktualności

Konferencja – Organizacje pozarządowe partnerem samorządów w realizacji usług socjalnych. Doświadczenia polskie i niemieckie

Konferencja 28 kwietnia 2011r godz. 12.00, Szczecin Al. Wojska Polskiego 83, sala konferencyjna Buchalter Sp. Z.o.o

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” jest siecią organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim, głównie o charakterze socjalnym. Działamy od 10 lat na rzecz rozwoju organizacji, lobbingu politycznego dotyczącego zasady pomocniczości w relacjach międzysektorowych oraz rzecznictwa interesów przedsamorządami. Od początku istnienia współpracujemy z partnerem niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Meklemburgia Pomorze Przednie, który zajmuje się podobnymi sprawami.

Otrzymujemy wsparcie od parasolowej organizacji ogólnopolskiej, której jesteśmy członkiem – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych-WRZOS, która reprezentuje nas w różnych gremiach w tym w Radzie Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Pragniemy Państwa zaprosić na konferencję, gdzie będziemy dyskutować o współpracy III sektora z jednostkami samorządu terytorialnego w tym o realizacji zasady subsydiarności (pomocniczości) przy przejmowaniu usług socjalnych. Przedstawimy doświadczenia polskie i niemieckie.

Polski Ustawodawca nałożył na różne szczeble samorządu terytorialnego obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych we wszystkich ważnych rozstrzygnięciachdotyczących obywateli. ZAFOS wraz z całą siecią organizacji może być poważnym partnerem w przeprowadzaniu tych konsultacji.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, gdzie będziemy mogli więcej się o tym dowiedzieć i podyskutować na ważne społecznie tematy.

Uczestnicy:
Przedstawiciele parytetowego Związku Meklemburgii Pomorze Przednie, samorządu województwa, powiatów i gmin, przedstawiciele organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego, media.

Bardzo liczymy na Państwa obecność.

Z wyrazami szacunku
Iwona Żukiert
Prezes ZaFOS