Aktualności

Szkolenie w Barlinku – projekt Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego

2 i 3 kwietnia w Barlinku odbył się kolejne szkolenie w ramach projektu. Tematy zajęć dotyczyły zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego podziału zasobów w aspekcie konfliktów społecznych oraz zagadnień związanych z wolontariatem – Wolontariat jak odpowiadać na potrzeby społeczne.