Aktualności

O projekcie e-ZaFOS

Celem głównym projektu „e-ZaFOS” jest wzmocnienie, połączenie istniejącej i budowa nowej oferty pomocy dla beneficjentów na obszarze województwa Zachodniopomorskiego, zrzeszonych w socjalnych organizacjach pozarządowych poprzez budowę portalu internetowego i czterech punktów informacyjno-doradczych.

Do grupy docelowej projektu należą: dzieci i młodzież upośledzona psychicznie, osoby wielorako niepełnosprawne, osoby upośledzone fizycznie i psychicznie, chronicznie chorzy, uzależnieni, ofiary przemocy w rodzinie oraz ludzie z socjalnymi trudnościami. Projekt zwraca się również do osób, które działają jako współpracownicy i pomocnicy w stowarzyszeniach dla osób z wyżej wymienionych grup docelowych. 

W ramach realizacji projektu „e-ZaFOS” z  wsparciem Parytetowego Związku Meklemburgii-Pomorze Przednie z Niemiec (termin 06.2010-05.2011), powstaną 4 punkty informacyjno-doradcze w Barlinku, Kołobrzegu, Nowogardzie i Świnoujściu, portal internetowy dla organizacji pozarządowych w woj. zachodniopmorskim oraz odbędzie się cykl szkoleń dla  4 doradców lokalnych i 60 przedstawicieli 30 organizacji. 

Na stronie portalu internetowego www.e-zafos.pl są umieszczane informacje dotyczące podstaw prawnych, źródeł finansowania, organizacjach socjalnych, konkursów na dofinansowanie projektów, szkoleń itp. Każda organizacja może samodzielnie publikować artykuły, umieszczać ogłoszenia i informacje. 

Punkty informacyjno-doradcze będą miejscem kontaktowym z bezpłatnym dostępem do Internetu, ofertą doradczą dla beneficjentów i dla organizacji socjalnych. Punkty będą dostępne dla osób i organizacji, które nie mają dostępu do Internetu. 

W każdym Punkcie Informacyjno-Doradczym doradcy lokalni przygotują i przeprowadzą cztery spotkania informacyjne dla beneficjentów, organizacji socjalnych i grup samopomocy. 

Na zakończenie odbędzie się spotkanie ewaluacyjne i konferencja podsumowująca projekt.