Aktualności

Konferencja – Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez spółdzielnie socjalne

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji pt. Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez spółdzielnie socjalne, która odbędzie się 14 września o godz. 11.00 Hotelu Novotel w Szczecinie.

Konferencja poświęcona jest problemom ludzi wykluczonych społecznie, którzy stanowią znaczący procent w każdej społeczności lokalnej. Podejmowane są różne inicjatywy przez samorządy – nakłady finansowe aby zmniejszyć skalę tego problemu, ale nie zawsze skutecznie.

Chcemy Państwu przybliżyć jeden ze skutecznych sposobów rozwiązania problemów wymienionej grupy społecznej poprzez działalność spółdzielni socjalnych. Na konferencji dowiecie się tez Państwo od praktyków co decyduje o sukcesie Włodarzy oraz lokalnych organizacji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych naszego województwa, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej , a także beneficjentów projektu „Razem skutecznie”,  który pomagał zakładać spółdzielnie socjalne w  powiatach: łobeskim, stargardzkim i myśliborskim.

Serdecznie zapraszamy

W załączeniu program konferencji