Aktualności

Konferencja w Budapeszcie - Galeria

Konferencja Budapeszt

W Budapeszcie odbyła się trzydniowa międzynarodowa konferencja (9-11.02.2010) pt. „BLACK OR WHITE” poświęcona problemom zatrudnienia na czarno. Wiodącym tematem konferencji było rozważanie możliwości likwidacji tego zjawiska przy wykorzystaniu zasad ekonomii społecznej.

Organizajcę reprezentowały – Iwona Żukiert prezes ZaFOS, która została wybrana na koordynatora projektu w Polsce oraz Dorota Kamecka przedstawiciel ZaFOS.

Konferencja w Budapeszcie - Galeria

Kolejne spotkania w ramach projektu odbędą się w Grecji, Polsce, Niemczech.

Informacje z konferencji inaugurującej Europejski Rok Walki z Ubuóstwem i Wykluczeniem Społecznym „Budujemy społeczeństwo dla wszystkich” – bieżące infomracje można też znaleźć na www.wrzos.org.pl

Zdjęcia z konferencji w dziale Galeria

Informacje pobrane z strony www.wrzos.org.pl

 

BLACK OR WHITE

2010-02-24

W dniach 9 – 11 luty, w Budapeszcie miało miejsce pierwsze z zaplanowanych seminariów projektu BLACK OR WHITE. Z Polski brało w nim udział pięciu przedstawicieli – panie Iwona Żukiert i Dorota Kamecka z Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, pani Anna Klingsporn z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, pan Tomasz Musielski z Rady Organizacji Pozarządowej woj. Łódzkiego/Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, oraz pan Sebastian Szydlik ze Stowarzyszenia Nadzieja/organizacja członkowska EAPN POLSKA.
Podstawowym postulatem spotkania było zainicjowanie tematycznego dialogu z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, reprezentantów organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką edukacji i zatrudnienia, oraz wspólnot prowadzących działania na rzecz mediacji między sektorem pozarządowym a administracją publiczną.

Kolejne spotkania planowane są w Atenach, Berlinie i Świnoujściu. Każde z nich opierać się będzie na ogólnej dyskusji na temat przedstawionych przez danego prelegenta tez
i wniosków. Dotyczyć będą zwłaszcza wpływu kryzysu finansowego na wykluczenie obywateli ze sformalizowanego rynku pracy, wzrostu liczby uczestników „czarnego rynku”
i wiążących się z tym zmian społecznych, oraz wagi i obszaru zainteresowań ekonomii społecznej.

Wszelkie informacje i ustalenia związane z działaniem projektu udostępniać będziemy
na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej WRZOS.

Zdjęcia z konferencji w dziale Galeria