Aktualności

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne Łobez

13 listopada 2009r. odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w Łobzie.

Podobnie jak podczas spotkań w Barlinku i Stargardzie Szczcińskim poprowadziła je kierownik projektu – Iwona Żukiert. Na spotkaniu były również obecne osoby wpierające kierownika projektu – Karolina Staszak zajmująca się rekrutacją oraz Anna Kolmer odpowiadająca za monitoring projektu. Ustalono, iż dokumenty projektowe zostaną przesłane na adres biura projektu. Obecni na spotkaniu przyszli beneficjenci, wykazali zainteresowanie możliwością samozatrudnienia jaką daje założenie spółdzielni socjalnej.

Na spotkaniu został również przedstawiony program konferencji, która odbędzie się 25 listopada 2009r. w Barlinku. Oczywiście zaproszenie otrzymali nie tylko obecni – zostały zaproszenia wysłane również do wszystkich instytucji i władz samorządowych powiatów, w których projekt jest realizowany – a więc Myśliborskiego, Łobeskiego i Stargardzkiego.