Aktualności

Rekrutacja

Odbędą się 3 spotkania informacyjno-rekrutacyjne, na których zostaną przedstawione założenia projektu i rozdane zgłoszenia, ulotki, ankiety itp..

Na podstawie zgłoszeń, ankiet, rozmów z przyszłymi BO komisja rekrutacyjna utworzy listę ostateczną i rezerwową uczestników projektu.

W procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równych szans i równości płci.

 

Miejsca spotkań informacyjno-rekrutacyjnych

 

Barlinek

  • 28 października godzina 14.30 – Dydaktyk Centrum Edukacyjne Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp, ul. Szosowa 2, Barlinek

Łobez

  • 9 listopada godzina 14.30 – CIS „Od nowa”, ul. Bema 27, Łobez

Stargard Szczeciński

  • 13 listopada godzina 14.30 – CIS, ul. Krasińskiego 19, Stargard Szczeciński

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO