Zrealizowane projekty

Budowa punktów informacyjno-doradczych dla pozarządowych organizacji socjalnych w województwie zachodniopomorskim

„Budowa punktów informacyjno-doradczych dla pozarządowych organizacji socjalnych w województwie zachodniopomorskim” – Aktion Mensch – fundusz niemiecki Akcji Człowiek

Wartość projektu: 156416,00zł,

Termin realizacji: 01.12.04 – 30.11.2006r.,

Charakterystyka projektu: utworzenie czterech Punktów Informacyjno-Doradczych  w województwie zachodniopomorskim
w celu polepszenia położenia grup docelowych projektu poprzez wspieranie pracy pozarządowych organizacji socjalnych, oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy organizacjami samorządem terytorialnym. Działania skierowane były przede wszystkim na rozwój pomocy dla ludzi niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych zawodowo oraz młodzieży defaworyzowanej.
Projekt realizowany był w partnerstwie z niemiecką organizacją – Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych Pomorza Przedniego.